BegeleidingThuis

Regio NijmegenWij (Marry Hurenkamp en Mieke Witte) werken voor mensen die thuis begeleiding nodig hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap of chronische ziekte. Ook voor mensen die door (hoge) leeftijd beperkingen ondervinden en door de omgeving niet voldoende gesteund kunnen worden.

    • U heeft een indicatie voor ondersteunende/of activerende begeleiding en gekozen voor een PGB ( Persoonsgebonden Budget) waarmee u zelf een persoonlijke begeleider kunt aantrekken.

• Ook een instelling kan een beroep op ons doen, bijv. als er tijdelijk een tekort aan eigen personeel is en men wil voorkomen dat een hulpvrager op de wachtlijst komt. Wij kunnen dan overbruggende begeleiding bieden.

U krijgt begeleiding bij u thuis door één vaste, professionele begeleidster. Uw vraag staat centraal en we bepalen samen met u de vereiste vorm van begeleiding. Onze aanpak zal erop gericht zijn, dat u leert om beter met uw beperkingen om te gaan.
De begeleiding kan zich o.a. richten op:

  • het vinden van een bevredigende daginvulling
  • het op orde brengen en houden van uw huishouding
  • het ondersteunen van opvoeders
  • het ordenen en verwerken van uw administratie
  • het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis
  • het zoeken naar nieuwe wegen in uw leven
  • het leggen en onderhouden van contacten
  • het nemen van initiatieven en beslissingen

Bijvoorbeeld:
. Een man moet na een herseninfarct thuis leren leven met zijn lichamelijke en geestelijke beperkingen. Wij ondersteunen hem hiermee; zoeken mee naar praktische oplossingen, geven informatie over voorzieningen en bespreken met hem de emotionele gevolgen van de aandoening.

. Een autistische jongeman wil leren zelfstandig te wonen. Het is nodig dat er regelmatig iemand komt om toezicht te houden op het huishouden en de administratie. De dagstructuur moet wekelijks besproken en bijgesteld worden. Door de begeleiding kan hij zelfstandig blijven wonen

. Een alleenstaande moeder is overbelast geraakt door de zorg voor haar verstandelijk beperkte zoon. De begeleidster zoekt samen met mevrouw naar manieren om anders met de zorg voor haar zoon om te gaan. Moeder kan haar zorgen delen, maakt kennis met andere inzichten en wordt daardoor ontlast

. Een alleenstaande dame 80+ woont zelfstandig. Er komen van diverse kanten signalen dat het geheugen van mevrouw sterk achteruit gaat waardoor het zelfstandig blijven wonen een vraag wordt. Mantelzorg is niet voldoende aanwezig. De begeleidster zal met mevrouw gaan uitzoeken welke hulpmiddelen en voorzieningen er zijn om het zelfstandig wonen langer mogelijk te maken.

Wij zijn zelfstandige hulpverleners. Hoewel wij ieder onze eigen cliënten begeleiden vinden wij het prettig samen te werken. Wij hebben afgesproken dat wij elkaar willen vervangen bij ziekte of vakantie; voor veel cliënten is dit een geruststellende gedachte. Kenmerkend voor onze manier van werken is de combinatie van praten én daadwerkelijk samen aan de slag gaan met de hulpvrager. Praten en Doen! Wij gaan ervan uit dat iedereen zo zelfstandig mogelijk wil leven. De manier waarop dat bereikt kan worden is niet voor iedere hulpvrager hetzelfde. 
Wij willen u helpen bij het omgaan met uw beperking, zodat u meer kans krijgt een leven te leiden, zoals u zelf wilt. 
Samen met u bepalen we welk doel de begeleiding heeft en op welke manier we daar invulling aan gaan geven.  Regelmatig zullen wij samen met u stilstaan bij de vraag of bijsturing gewenst is.

De ondersteuning en begeleiding die wij bieden werkt alleen als het “klikt” met u.
Daarom bieden wij u een kosteloos eerste gesprek aan. U kunt dan zelf beslissen of u door wilt gaan. U bent tenslotte de opdrachtgever!

Marry Hurenkamp (1954)
Werkervaring in gezondheidszorg, onderwijs en psychiatrie. Relevante opleiding: MBO-Sociale Dienstverlening en HBO Psychosociaal Werk. Ik heb een door de NFG erkende Praktijk voor Psychosociale en Maatschappelijke Dienstverlening (www.de-nfg.nl).
Mijn eigen leven was een belangrijke leerschool en de opleidingen, die ik heb gevolgd hebben mij veel geleerd over hoe een mens in elkaar kan zitten en hoe je belangrijke processen kunt sturen.
Ik kies bewust voor een zelfstandige en persoonlijke manier van begeleiden, omdat ik zo alle tijd kan besteden aan datgene waarvoor iemand aanklopt. Naast dat het belangrijk is dat het goed klikt, vind ik het ook belangrijk eerlijk en duidelijk te zijn.
Met als motto: samen doen als het nodig is, maar altijd gericht zijn op groei en ontwikkeling.

Mieke Witte (1950).
HBO-opgeleid
Vanaf mijn 23e ben ik werkzaam geweest in het onderwijs, de jeugdhulpverlening en de gezondheidszorg in zowel een uitvoerende als in een leidinggevende positie.
Na meer dan 30 jaar bij instellingen gewerkt te hebben, heb ik ervoor gekozen om zelfstandig aan de slag te gaan. Ik hou daardoor meer tijd over voor het daadwerkelijk hulpverlenen want dat is wat ik het liefste doe. Op professionele wijze bezig zijn met cliënten betekent voor mij naast praten ook (samen) doen, en in alle opzichten betrouwbaar zijn. Naar mijn overtuiging kan hulp pas echt succesvol zijn als de wensen van de aanvrager met respect en flexibel benaderd worden.

U kunt ons bellen of e-mailen voor meer informatie of voor een kennismakingsgesprek (kosteloos).

wij nog een keer

Mieke Witte
tel. 06 – 23 175 116

e-mail

Marry Hurenkamp
tel. 06 – 53 928 938

e-mail